Hasiace prístroje

Hasiace prístroje
Hasiace prístroje
HP v striebornom
HP v striebornom
Práškový HP GP6
Práškový HP GP6
Práškový HP P6
Práškový HP P6
  • Dovoz hasiacich prístrojov domácej i zahraničnej výroby vyhovujúcich normám STN i normám DIN (EN 3) spĺňajúcich certifikát kvality ISO 9001 ( Kodreta Štefanov, Tepostop, Rehas Brno, Gloria, Haspo, IBS, Vítkovice, Tatracommerce, Neurupin, Bavaria, Kovoslužba, Červinka ... ).
  • Montáž hasiacich prístrojov, vybavenie nových i pôvodných objektov hasiacimi prístrojmi podľa projektu, resp. výpočtom určeným normou STN 730804 alebo inej odvetvovej STN a to do 48 hodín od obdržania objednávky.
  • Kontroly hasiacich prístrojov v pravidelných intervaloch ( vyhl. MV SR č.719/2002 Z.z.), vypracovanie kontrolnej správy, možnosť uzatvorenia zmluvy.
  • Opravy a plnenie hasiacich prístrojov všetkých druhov ( Kodreta, Rehas, IBS, Tepostop, Haspo atď. ), periodické skúšky tlakových nádob hasiacich prístrojov vo vlastnej dielni.
  • Vyradenie hasiacich prístrojov s vystavením protokolu.
  • Prenájom všetkých druhov hasiacich prístrojov, vrátane ich servisu.
  • Chcem viac info... »