Prevencia je základom...

Prevencia je základom

Prevencia je základom ochrany pred požiarmi. Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu služieb, ktorá spĺňa prísne kritériá slovenských aj európskych noriem a zároveň vyhovuje požiadavkám našich zákazníkov. Zárukou toho je tím špecialistov a technikov požiarnej ochrany a bezpečnostných technikov s dlhoročnou praxou a bohatými skúsenosťami.
Naše priority

Medzi priority patrí príprava certifikácie kvality ISO 9000 a tiež ústretová cenová politika, ktorá je kľúčovou cestou k spokojnosti zákazníka. Zákon 314/2001 a vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z. o pravidelnej kontrole hasiacich prístrojov a rastúce konkurenčné prostredie nás priviedli k zmene systému ponúkaných služieb, predovšetkým v oblasti kontroly a opráv hasiacich prístrojov. Dlhoročné pôsobenie v tomto odvetví a nadobudnuté skúsenosti nás presvedčili, že táto cesta vedie k spokojnosti obidvoch strán.

Čítajte viac... »