Požiarne vodovody

Požiarny vodovod
Podzemný PV
Podstropný HS D25/30
Podstropný HS D25/30
Požiarna hadica
Požiarna hadica
Prúdnica
Prúdnica
  • Prevádzková kontrola požiarnych vodovodov B,C,D v pravidelných intervaloch podľa vyhl. 699/2004, vypracovanie kontrolnej správy.
  • Predaj materiálu a montáž požiarnych vodovodov – hydrantov.
  • Predaj materiálu a montáž hydrantových navijákových systémov.
  • Kontrola pred odovzdaním do užívania podľa vyhl. 699/2004, vypracovanie kontrolnej správy.
  • Odstránenie zistených závad, opravy a výmeny podzemných a nadzemných hydrantov.
  • Vypracovanie dokumentácie a školenie požiarnych nádrži.
  • Špeciálne umiestňovanie hydrantových systémov pre obchodné reťazce pod podhľadom.
  • Chcem viac info... »