Čo ponúkame

SAH FE 36 umiestnený vo vlaku
SAH FE 36 umiestnený vo vlaku
Podzemný hydrant
Podzemný hydrant
Hasiaci prístroj CO2
Snehový HP CO2
 • Základné poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi zdarma.
 • Stálym zákazníkom poskytneme zľavu zo služieb.
 • Pri dlhodobej spolupráci Vám poskytneme zľavu z nových PHP a požiarneho materiálu.
 • Dovoz hasiacich prístrojov a požiarneho materiálu v okruhu 30 km zdarma.
 • Kompletná starostlivosť v oblasti BOZP, PO a CO.
 • Prenájom prenosných hasiacich prístrojov od 8 eur/rok/ks akéhokoľvek druhu.
 • Kontroly a opravy všetkých druhov a typov hasiacich prístrojov.
 • Kontroly požiarnych vodovodov (hydrantov).
 • Tlaková skúška hydrantových hadíc aj priamo u zákazníka.
 • Vypracovanie projektov PO a kontrolných správ.
 • Školenia v oblasti výchovy a vzdelávania.
 • Školenie VZV.
 • Montáž hasiacich prístrojov podľa požiarnych projektov.
 • Kontroly a servis požiarnych uzáverov, klapiek a prestupov.
 • Kontroly a montáž automatických hasiacich systémov.
 • Poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi.
 • Pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky.
 • Opakované a doplňujúce školenia pre akreditovaných bezpečnostných technikov a bezpečnostných technikov.
 • Chcem viac info... »