Sužby BOZP, PO a CO

Služby
Služby
Služby
Služby
Služby
Služby
  • Výkon funkcie technika a špecialistu požiarnej ochrany, vypracovanie riešenia požiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb a dokumentácie, školenia PO v zmysle vyhlášky MV SR č.121/02 Z.z. Zákon 314/01.
  • BOZP v zmysle Zákona 124/2006 Z. z.
  • Výkon autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle 124/2006 Z.z.
  • Výkon odborne spôsobilej osoby na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona NRSR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Opakované a doplňujúce školenia pre akreditovaných bezpečnostných technikov a bezpečnostných technikov.
  • Školenie VZV.
  • Chcem viac info... »